I Will See the Lord’s Goodness

Yet I am confident I will see the Lord’s goodness
while I am here in the land of the living. — Psalm 27:13

내가 산 자의 땅에 있음이여 여호와의 은혜 볼 것을 믿었도다 —

Pero de una cosa estoy seguro:
he de ver la bondad del Señor
en esta tierra de los vivientes. — Salmo 27:13